Sunday, November 13, 2022

More Czech Tongue Twisters

Today is International Tongue Twister Day so I figured that I'd share a few Czech jazykolamy.

The most famous Czech tongue twister is:

Strč prst skrz krk.  
Put your finger in your neck/throat.

Not a long one but the challenge is that there are no vowels.

Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčty pštrosí ulicí do pštrosína.
The male ostrich went with the female ostrich and the baby ostriches along the ostrich street to the ostrich house.

©Hezký Čtení Český

These are particularly difficult because of all of the ř's.

Kmotře Petře, nepřepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
Godfather Petr, don't pepper that pig for me as you, Godfather Petr, pepper the pig you will the peppered pig yourself.

©Hezký Čtení Český

Tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných střech.
Three thousand three hundred thirty three silver quails sprayed over three thousand three hundred thirty three silver roofs.

©Hezký Čtení Český

Byl jednou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
There once was a Greek and he asked me to tell him how many Greek rivers there are in Greece.  And I told him that I am not Greek, how could I tell him how many Greek rivers there are in Greece.


©Hezký Čtení Český

No comments:

Post a Comment